Fishing

Did you know that Sjusjøen and the Ringsaker mountain area have some 40 fishing lakes and 60 km of rivers and streams? Furthermore, fishing is free for everyone under 18 years old!

Sjusjøen and the Ringsaker mountain offer fantastic fishing opportunities, with lakes ranging from the child and family-friendly to spots more suitable for the experienced angler.

 

  • Free fishing for everyone under 18 years old.
  • Excellent selection of fishing equipment at Sport1 Sjusjøen
  • Fishing permit can be purchased at rjfo.no and at selected outlets

 

Hunting

Sjusjøen offers vast opportunities for hunting, fishing and other outdoor pursuits. With its abundance of species, this is the ideal spot to enjoy nature all year round – with or without a rifle. The area has been in use since the Stone Age, and features numerous cultural heritage sites showing its importance for the various settlements through the ages. Excellent hunting and fishing all year round.

Small game hunting and fishing is organised through Ringsaker Jakt- og Fiskeområde – a partnership between Pihl AS and Brøttum, Ringsaker, Vedlre, Furnes allmenning and Nes allmenning. In these 150 000 acres of land, everyone are welcome to obtain permits for small game hunting and fishing. For sale of permits, see Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Big game hunting (elk and reindeer) is mainly reserved for Pihl AS’ shareholders.

Tel. +47 62 34 43 40  |  anders.berg@rjfo.no  |  www.rjfo.no

Social sharing

Snow Rafting

Teambuilding

Ice bathing

Sleigh ride

Horseback Riding

Dog sledding

Cycling

Fotturer

no image added yet.

Kiting

Hunting & fishing

Cross-country skiing

Alpine skiing

Fisking

Visste du at det på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet finnes ca. 40 fiskevann og ca. 60 km med fiskeførende bekker og elver? I tillegg er det gratis fiske for alle under 18 år! Det er fantastiske fiskemuligheter på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet med fiskevann som er barnevennlige, familievennlige og litt mer tilpasset den erfarne fisker.

  • Gratis fiske for alle under 18 år
  • Godt utvalg av fiskeutstyr på Sport1 Sjusjøen
  • Fiskekort kjøpes på rjfo.no og utvalgte steder

Tel. 62 34 43 40  |  anders.berg@rjfo.no  |  www.rjfo.no

Jakt

Sjusjøen kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt & fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt!

Småviltjakten og fisket er organisert gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. RJFO er en sammenslutning av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Vedlre, Furnes og Nes allmenninger. Innenfor dette området som er på i alt 600.000 daa kan alle løse kort for småviltjakt og fiske. Kortsalg se Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Storviltjakten (elg og rein) settes i hovedsak bort til aksjonærene i Pihl AS.

Deling i sosiale medier

Kanopadling

Teambuilding

Snowrafting

Hesteridning

Hundekjøring

Sykling

Kanefart

Fotturer

Kiting

Jakt og fiske på Sjusjøen

Langrenn

Alpint